Izvršni odbor

Članovi Izvršnog odbora

Mihajlović Goran, predsednik IO;

Savatić Goran, član IO;

Ristović Svetlana, član IO;

Vinokić Jovan, član IO;

Đaković Miloš, član IO;

Milutinović Žarko, član IO;

Božić Bojan, član IO;

Arsenović Jelena, član IO;

Tabandželić Lazar, član IO;

Dimov Jovana, član IO;

Opširnije

Adresa odbora

Demokrata

...nije tvrdoglav. Pažljivo sluša argumente i priznaje greške ako ih počini.