Opštinski odbor

Članovi Opštinskog odbora

Borović Nenad, predsednik OO;

Arsenović Jelena, potpredsednik OO;

Savatić Goran, potpredsednik OO;

Mihajlović Goran, predsednik IO;

Tabandželić Lazar, član stalnog sastava;

Dimov Jovana, član stalnog sastava;

Božić Bojan, član stalnog sastava;

Jovanović Nikola - Ćavra, član stalnog sastava; 

Vinokić Jovan, član stalnog sastava;

Šijački Vesna, član stalnog sastava;

Milutinović Žarko, član stalnog sastava;

Vujić Bora, član stalnog sastava;

Dimković Polimac Milena, član stalnog sastava;

Đaković Miloš, član stalnog sastava;

Jurišić Mira, član stalnog sastava;

Pavle Marojević, predsednik I MO;

Davorka Brkić, predsednik IV MO;

Gojko Babić, predsednik MO Voganj;

Ljubomir Janošević, predsednik MO Stejanovci;

Goran Isaković, predsednik MO Kraljevci;

Jova Radovac, predsednik MO Dobrinci;

Sava Milovanović, predsednik MO Platičevo;

Milan Radančević, predsednik MO Nikinci;

Slađana Radović, predsednik MO Buđanovci;

Duško Šašić, predsednik MO Vitojevci;

Svetozar Ninković, predsednik MO Donji Petrovci;

Uglješa Trkulja, predsednik MO Putinci;

Dragoja Jovanović, predsednik MO Klenak;

Snežana Dabić, predsednik MO Pavlovci;

 

Opširnije

Adresa odbora

Demokrata je

...znatiželjan, komunikativan, druželjubiv. Nikad nije ravnodušan ili uobražen. Demokrata je uvek učesnik, retko samo posmatrač.