Председништво

Ненад Боровић

Председник Општинског одбора

Адреса одбора

Демократа

...воли да сазнаје нове ствари. Интересује га све што води напретку и бољим решењима проблема.