Predsedništvo

Nenad Borović

Predsednik Opštinskog odbora

Opširnije

Goran Savatić

Potpredsednik Opštinskog odbora

Opširnije

Jelena Arsenović

Potpredsednica Opštinskog odbora

Opširnije

Goran Mihajlović

Predsednik Izvršnog odbora

Opširnije

Lazar Tabandželić

Predsednik Kluba Demokratske omladine

Opširnije

Adresa odbora

Demokrata je

...pristojan. Nikada ne vređa druge, bez obzira na situaciju u kojoj se nađe.