Najvažnije vesti

E-Bilten

Pošalji

Pitajte nas

Dalje

Adresa odbora

Demokrata je

...preduzimljiv, zna kako će rešiti problem. Da bi to postigao, demokrata je u toku, interesuje se i informiše o svim načinima za rešavanje problema.